Hanzehogeschool Groningen helpt mkb'ers met verduurzaming bedrijfsvoering

GRONINGEN - Het lectoraat Duurzaam Financieel Management van de Hanzehogeschool Groningen helpt middelgrote en kleine bedrijven (mkb'ers) met de verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Waar grote bedrijven die duurzamer willen ondernemen een specialist op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen inhuren, hebben mkb’ers hiervoor vaak geen budget. Het lectoraat Duurzaam Financieel Management ontwikkelt daarom een waardemodel, waarmee zowel economische als relevante maatschappelijke kosten en baten inzichtelijk worden gemaakt.

Concreet en praktisch

Het lectoraat haakt hiermee aan bij het Koploperproject. Mkb'ers die duurzamer willen zijn, worden in een traject van één jaar geholpen op een manier die bij hen past: concreet en praktisch. Het lectoraat draagt permanent bij aan het project door de impact van duurzame beslissingen zichtbaar te maken en waar mogelijk door te rekenen. De onderzoekslijn krijgt een plek in het onderwijs van het Instituut voor Financieel Economisch Management. Zo leren jonge financials dat er andere waarden in het leven zijn dan alleen de financiële.