Groninger delegatie bezoek zusterstad Tianjin

GRONINGEN - Burgemeester Peter den Oudsten staat aan het hoofd van een Groninger delegatie die deze week de Chinese zusterstad Tianjin bezoekt. Deze delegatie bestaat uit dertig personen, afkomstig van het UMCG, Hanzehogeschool Groningen, bedrijfsleven en de gemeente Groningen.

Hoogtepunt van de reis vormt de komende vestiging van een permanente vertegenwoordiging van Groningen in Tianjin. Vanuit dit Groningen Office worden straks de belangen van Groningen – UMCG, Hanzehogeschool, ondernemers en gemeente – behartigd.

Health Campus

Een ander hoogtepunt is de opening van een Health Campus in Wuqing, een voorstad van Tianjin, op donderdagmiddag 20 april.  Op dit Health Campus wordt onderzoek gedaan, vindt productontwikkeling plaats en zijn opleidingen op het gebied van gezondheid, gezonde voeding, fysiotherapie en revalidatietherapie. De Tianjin University of Traditional Chinese Medicine werkt hiervoor samen met Hanzehogeschool Groningen. Hanzehogeschool Groningen levert onder meer een onderzoeker en onderwijs op het gebied van revalidatie en fysiotherapie. Het Groninger bedrijf Lode levert de apparatuur op het gebied van ergotherapie.

Inauguratie Frederiec Withaar

De Groninger delegatie is verder aanwezig bij de inauguratie van directeur Frederiec Withaar van het Orthopedagogisch Centrum Regio Noord (OCRN) als visiting professor aan de Tianjin University of Traditional Chinese Medicine. Deze universiteit werk nauw samen met het UMCG. Zo wordt gezamenlijk onderzoek gedaan en geeft het UMCG na- en bijscholing aan artsen in China.

Vriendschapsband met Tianjin

Groningen heeft sinds 1985 een vriendschapsband met Tianjin. Groningen is daarmee de oudste zusterstad van Tianjin. De vriendschapsband is de laatste jaren verstevigd doordat zowel het UMCG als Hanzehogeschool Groningen actief zijn geworden in Tianjin. Tianjin ligt ten zuiden van Beijing, heeft meer dan vijftien miljoen inwoners (2015) en is een van de vijf nationale centrale steden in China.