René Paas opent digitaal netwerk van 2300 kilometer pelgrimroutes

GRONINGEN - De Groninger commissaris van de koning René Paas heeft vrijdag 21 april een digitaal netwerk van 2300 kilometer aan pelgrimsroutes in de provincie Groningen geopend: www.spig.nl.

Hij deed dat door in de Remonstrantse kerk in Groningen met een replica van een middeleeuwse pelgrimsstaf op het toetsenbord van een laptop te drukken. Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPiG) heeft het netwerk ontwikkeld met twee types routes: 62 dagetappes van gemiddeld 21 kilometer van camping tot camping of van B&B naar B&B en 125 rondwandelingen van gemiddeld 8 kilometer.

Vroeg- en laatmiddeleeuwse kerken

In de pelgrimswandelingen zijn alle vroeg- en laatmiddeleeuwse kerken opgenomen. Ruim honderd van deze kerken zijn ook te bezoeken. Behalve deze middeleeuwse kerken zijn op basis van kerkhistorische en/ of architectonische redenen geselecteerde kerkgebouwen in in de pelgrimswandelingen opgenomen.  Ook zijn kerkgebouwen geselecteerd om recht te doen aan de diversiteit aan kerkgenootschappen. Behalve kerkgebouwen zijn alle 34 kloosterterreinen in de routes opgenomen.

Cultuurhistorische bezienswaardigheden

In de routes zijn verder nagenoeg alle andere cultuurhistorische bezienswaardigheden opgenomen; zoals borgen, molens, (voormalige) synagogen, musea, cultuurhistorische landschappen en objecten en schansen. Voorts gaan de routes door bijna alle natuurterreinen in Groningen en voeren de wandelingen door/ over/ langs zoveel mogelijk langs gras-, wandel- en fietspaden.

Wandelnavigatie

Per route kan de kaart en de tekst van de route gedownload worden, evenals een app en het GPX-bestand voor wandelnavigatie. Daarnaast kan per etappe een bestand gedownload worden met alle informatie over kerken, kloosters en cultuurhistorie. Voor de liefhebbers zijn per etappe ook bezinningswerkvormen beschikbaar. Mensen die hun geloof willen verdiepen kunnen christelijke spiritualiteitswerkvormen downloaden.

Samenwerking

De SPig heeft voor de realisatie van het netwerk nauw samengewerkt met Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe. De drie partijen willen het pelgrimeren op deze wijze stimuleren en hopen ook dat (nog) meer mensen de kerken gaan waarderen en bezoeken. D De SPiG bestaat uit vrijwilligers uit de provincie Groningen die zelf aan de lijve ondervonden hebben wat dit pelgrimeren betekent. De SPiG hoop met vrijwillige bijdrages van wandelaars uit de kosten te komen.