Pronkjewail Fonds wil ouderenparticipatie stimuleren

GRONINGEN - Innovatiewerkplaats Healthy Ageing & De Kunsten van Hanzehogeschool Groningen en de afdeling Amateurkunst van VRIJDAG hebben het Pronkjewail Fonds opgericht.

Dit fonds wil ideeën en initiatieven die ouderenparticipatie in stad en provincie Groningen ondersteunen financieel stimuleren. Tot 1 mei 2017 (17.00 uur) kan op PronkjewailFonds.nl een subsidieaanvraag worden ingediend.

Culturele activiteiten ten behoeve van ouderen

Zowel particulieren als organisaties kunnen subsidie aanvragen voor culturele activiteiten ten behoeve van ouderen. De Kunstraad Groningen beheert dit proces en legt de aanvragen ter beoordeling voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De leden uit deze commissie zijn allemaal zelf ‘plusser’ en hebben een achtergrond in zowel de kunsten als zorg en welzijn, en zijn een voorbeeld van healthy ageing.

Een Leven Lang Kunst

Het Pronkjewail Fonds is voortgekomen uit het programma Een Leven Lang Kunst, dat als doel heeft kunst- en cultuuraanbod voor ouderen in Stad en Ommeland te ontwikkelen en te verduurzamen. Een Leven Lang Kunst sluit aan bij het stimuleringsprogramma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Groningen is een van de vijf nieuwe steden die aan dit programma deelnemen en is de eerste regio waarin stad en provincie gezamenlijk investeren en samenwerken.