Informatie- en inspiratiebijeenkomst in Groningen-Zuid

GRONINGEN - In het gebouw van Het Apostolisch Genootschap in Groningen staat donderdag 20 april een informatie- en inspiratiebijeenkomst geprogrammeerd voor bewoners van Groningen-Zuid.

Onder de noemer 'Groningen Zuid draait door' geven projecten en organisaties, voor én door bewoners van Groningen-Zuid, informatie over mogelijkheden en initiatieven in de wijk. Het gaat om projecten en organisaties waar bewoners als deelnemer of als vrijwilliger actief zijn. Voorbeelden zijn de huiskamer van WIJ Corpus den Hoorn, de spelcontainer met fietsklusdienst en/ of de hulpdienst.

Pitchronde en dialoogtafels

De projecten en organisaties worden gepresenteerd door middel van een korte pitch (presentatie). Na de pitchronde wordt een maaltijd geserveerd (voor eigen rekening). Daarna zijn er diverse dialoogtafels waaraan gebrainstormd wordt over actuele onderwerpen als mantelzorg, psychiatrie en de participatiemaatschappij. Verder is er ruimte om nieuwe initiatieven of wensen voor de zuidelijke wijken uit te spreken en – waar mogelijk – krachten te bundelen. De bijeenkomst, die is georganiseerd door Maartenshof, de Immanuelkerk, het Apostolisch Genootschap, Lentis, de NOVO, WIJ De Wijert en WIJ Corpus den Hoorn, duurt van 16.00 tot 19.30 uur.