Erepenning van de Stad Groningen voor Hoogerker Ab Smit

HOOGKERK - Locoburgemeester Paul de Rook heeft dinsdagavond de Eerepenning van de Stad Groningen uitgereikt aan Ab Smit uit Hoogkerk. Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering van Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH). Smit nam in die vergadering afscheid als voorzitter van de verkeerscommissie van de VWH.

De Erepenning van de Stad Groningen wordt toegekend wegens ‘uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen’. Ab Smit zich gedurende 37 jaar ingezet voor het leefklimaat in met name het dorp Hoogkerk en de omliggende nieuwbouwwijken.

Verkeerscommissie

Smit was sinds 1999 voorzitter van de verkeerscommissie van de VWH. Hij was er zonder meer op gericht de leefbaarheid van het dorp flink te vergroten, door enerzijds het zware verkeer buiten het dorp langs te krijgen en anderzijds het voor het langzame verkeer, fietsers en wandelaars, veiliger en aantrekkelijker te maken in industriedorp Hoogkerk. Smit heeft er mede voor gezorgd dat VWH effectief en constructief een intermediair was tussen bewoners, gemeente en bedrijven, met inachtneming van ieders belangen. Projecten waar hij een eminente rol gespeeld heeft, zijn:
  • de bouw van de Vierverlatenweg met tunnel en start bouw van de Noord-Zuidroute;
  • ‘Kindvriendelijke route Zuiderweg’ (2000-2003);
  • Plan ‘Shared Space’ (vanaf 2004) rond de winkels van Hoogkerk;
  • vrij liggend fietspad Roderwolderdijk;
  • maatregelen tegen snelweglawaai A7 bij Hoogkerk-Zuid;
  • Eemsgolaantunnel (2013-2016).

Speciaal onderwijs

Smit was daarnaast oprichter en bestuurslid van de Vereniging voor Gereformeerd Speciaal Onderwijs in Groningen. De scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen die daaruit zijn ontstaan, zijn De Meerpaal en De Steiger, nu beide gevestigd aan de Koperstraat 4 in Vinkhuizen.