Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen Lefier

GRONINGEN - Huurders van sociale huurwoningen van Lefier krijgen ook dit jaar geen huurverhoging.

De woningcorporatie zet zich voor goede, betaalbare woningen. Bestuurder Lex de Boer: “Onze investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en onderhoud kunnen we dit jaar realiseren zonder huurverhoging. Daarom maken we geen gebruik van de maximaal toegestane huurverhoging van 2,8 %. We kiezen ervoor om de kale huur van sociale huurwoningen in 2017 niet te verhogen. Mede hierdoor blijven onze woningen betaalbaar.”

Vrije sector huur

De huren van woningen in de vrije sector en de huren van het bedrijfsonroerendgoed (BOG), zoals maatschappelijk en woon-zorg vastgoed, kunnen wel verhoogd worden. Deze huurders ontvangen hierover later dit jaar bericht. Ook bewoners die huren van zorgpartijen kunnen een huurverhoging ontvangen.

Investeren in de toekomst

Lefier blijft ook in 2017 fors investeren in haar woningbezit. Dit doet Lefier door nieuwe woningen te bouwen en oudere woningen te verbeteren (‘nul-op-de-meter’). Ook investeert Lefier in het bouwen, versterken en verduurzamen van woningen in het aardbevingsgebied.