Akkoord Veiligheidsregio Groningen en Waterbedrijf Groningen over drink- en bluswater

GRONINGEN - Voorzitter Peter den Oudsten van Veiligheidsregio Groningen (VRG) en directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen (WBG) hebben vrijdagochtend een intentieverklaring ondertekend. Met de ondertekening zijn afspraken die al geruime tijd van kracht zijn bevestigd.

VRG en WBG maken beide gebruik van het waterleidingsnetwerk dat in de provincie Groningen ligt. De intentieverklaring geeft aan dat er rekening gehouden wordt met elkaars belangen. Voor het Waterbedrijf Groningen betekent dit het leveren van schoon en veilig drinkwater. Veiligheidsregio Groningen verplicht zich tot het leveren van voldoende bluswater. De verklaring geeft aan dat er gezocht wordt naar een gedeelde toekomstvisie op het distributienet en de daarbij behorende bluswatervoorziening.

Dezelfde doelgroep

Beide partijen voeren al enkele jaren zeer regelmatig overleg en werken ook enkele jaren met wederzijds respect voor elkaars taak, opgave en vakmanschap samen. De bedrijven blijven elkaar informeren over ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de andere partij. Zowel de VRG als WBG heeft de inwoners van de Groninger gemeenten als doelgroep. Alle keuzes die gemaakt worden, worden gedaan om te allen tijde de drinkwaterkwaliteit te borgen en die te allen tijde een adequate incidentbestrijding mogelijk maakt.