Groningen krijgt Raad van Kinderen

GRONINGEN - De gemeente Groningen doet met vier andere gemeenten mee aan de pilot 'Raad van Kinderen'. De Raad van Kinderen gaat vanaf september nadenken over oplossingen voor kinderen die opgroeien in armoede.

De Raad van Kinderen bestaat uit 39 kinderen; van groep 7 van de basisschool tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De raad wordt voorgezeten door een kinderburgemeester. De kinderburgemeester vertegenwoordigt de Raad van Kinderen ook in de gemeenteraad.

Praten met in plaats van over

“Ik vind het belangrijk dat we meer met kinderen praten in plaats van over ze praten", stelt jeugdwethouder Mattias Gijsbertsen. "Kinderen weten als geen ander wat hun leeftijdsgenootjes nodig hebben voor een fijn leven. Met de Raad van Kinderen, het jongerenpanel, de jongerenombudsman en de kinderburgemeester heeft de stad daarvoor diverse mogelijkheden.”

Missing Chapter Foundation

De pilot komt tot stand in samenwerking met de Missing Chapter Foundation, opgericht door Prinses Laurentien. De organisatie zet zich in om kinderen een stem te geven in besluitvorming en zo de belangen van toekomstige generaties mee te nemen. Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Zij geven adviezen over mogelijke oplossingen. Bedrijven en organisaties gaan hiermee aan de slag.

Kinderarmoede-index

De Raad van Kinderen in Groningen ontwikkelt, in samenwerking met de andere deelnemende steden Den Haag, Leiden, Deventer en Breda, ook de Kinderarmoede-index. Deze index geeft inzicht in de collectieve inspanningen in Nederland op het gebied van armoede. De index voedt discussies binnen en tussen gemeenten en biedt de gemeenten hulp bij een effectieve aanpak van armoede.