Verpleegkundige Topzorg zorgt voor betere en goedkopere zorg

GRONINGEN - Zeven Groninger en Drentse thuiszorg- en verpleeghuisorganisaties en het UMCG hebben woensdag het samenwerkingsconvenant 'Verpleegkundige Topzorg' ondertekend. De ondertekenaars zijn Buurtzorg, Icare, TSN Verzorging & Verpleging, UMCG, Thuiszorg Comfort, Coöperatie Dichtbij, Interzorg NN en Zorggroep Meander. 

Verpleegkundige Topzorg maakt specialistische, verpleegkundige kennis op het gebied van complexe wondzorg toegankelijk voor alle verpleegkundigen in thuiszorg en verpleeghuizen. Hierbij kijken de medewerkers van de deelnemende organisaties over hun eigen grenzen heen. Door gezamenlijk te investeren in kennis en expertise worden de mensen thuis beter verzorgd.

Inzet gespecialiseerde verpleegkundigen

De inzet van in wondzorg gespecialiseerde verpleegkundigen zorgt er voor dat verpleegkundigen betere zorg thuis en in het verpleeghuis kunnen leveren. Door deze extra deskundigheid in te zetten, gaan wonden sneller dicht en worden duurdere ziekenhuisbehandelingen voorkomen. Daarmee leidt de samenwerking in Verpleegkundige Topzorg tot betere en goedkopere zorg.

Behandeling in de eerste lijn

Door de samenwerking wordt de behandeling van complexe wonden in de eerste lijn verbeterd, zodat deze steeds meer zelfstandig goede wondzorg kunnen leveren. De beschikbare specialistische kennis uit de diverse organisaties wordt gebundeld en gericht ingezet om de kennis en vaardigheden van de wijkverpleegkundigen te vergroten en daardoor de complexe wondzorg te verbeteren.

Samen naar cliënt

In deze samenwerking gaat een verpleegkundig specialist samen met de (wijk)verpleegkundige naar de cliënt of patiënt en stellen ze een behandelplan op. "Met de juiste instructies kan de wijkverpleegkundige zelf prima de wondzorg doen, als ze maar goed advies krijgt", vertellen de projectleiders van het UMCG, Jintiene Zeilstra en Katy van Hasselt. De verpleegkundig specialist neemt daarna regelmatig contact op met de wijkverpleegkundige of gaat mee naar de patiënt. "Een mogelijkheid is ook om foto’s te sturen van de wond, zodat de verpleegkundig specialist op afstand kan meedenken over de behandeling."

Complexe wondzorg

In eerste instantie richt de samenwerking in Verpleegkundige Topzorg zich op complexe wondzorg. De wens is om andere delen van zorg op dezelfde wijze te gaan verbeteren. Voorbeelden zijn incontinentie, oncologie en stomazorg. De verpleegkundig specialisten en consulenten komen uit de deelnemende organisaties en ondersteunen elkaar. Telkens zal daarbij het uitgangspunt zijn om kennis te delen en expertise uit te wisselen. De deelnemende organisaties in Verpleegkundige Topzorg investeren gezamenlijk om er voor te zorgen dat mensen thuis beter verzorgd worden en een deel van de zorg die nu in het ziekenhuis gebeurt, thuis te laten plaatsvinden.

Onderzoek naar de resultaten

Vanuit het UMCG doet Petrie Roodbol , hoogleraar verplegingswetenschappen, onderzoek naar de resultaten van de werkwijze van Verpleegkundige Topzorg. Dit onderzoek richt zich zowel op de kwaliteit als de doelmatigheid van de (wond)zorg. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het UMCG en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis.

Groninger Gezinsbode