Nieuwe op Hanzehogeschool: Pedagogisch Educatief Medewerker

GRONINGEN - Hanzehogeschool Groningen start in het nieuwe schooljaar met een nieuwe opleiding voor professionals op het gebied van jonge kinderen en afstuderende mbo’ers: Pedagogisch Educatief Medewerker. 

"Er is in toenemende mate behoefte aan hbo-geschoolde medewerkers. De opkomst van steeds meer integrale kindcentra waarbij diverse organisaties (welzijn, opvang en scholen) samenwerken vraagt om een betere scholing", verklaart de Hanzehogeschool. De Associate degree Pedagogisch Educatief Medewerker is een tweejarige hbo-opleiding die een vervolg is op mbo-4. De opleiding is onder meer bedoeld voor medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen, onderbouw basisscholen en integrale kindcentra. Medewerkers leren kinderen doelgericht te stimuleren in hun ontwikkeling, collega’s te coachen, ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en (nieuw) beleid te vertalen naar de werkvloer.

Associate degree-diploma

Na het afronden van de tweejarige hbo- opleiding ontvangen de deelnemers een Associate degree-diploma. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om via een doorstroomprogramma in te stromen in het derde jaar van de bacheloropleiding leraar basisonderwijs (Pabo) of de bachelor Social Work van de Hanzehogeschool Groningen. De opleiding is ontwikkeld door de Academie voor Sociale Studies en Pedagogische Academie. Daarnaast hebben de regionale partners van de hogeschool meegedacht over deze nieuwe opleiding; zij ondersteunen dit initiatief van harte. De eerste aanmeldingen voor de opleiding zijn inmiddels binnen.

Proefcolleges

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een proefcollege. Deelnemers krijgen een gastcollege, een opdracht en maken kennis met hun potentiële studiegenoten en docenten. De proefcolleges vinden plaats op donderdag 6 april, dinsdag 9 mei en donderdag 8 juni 2017. Aanmelden voor het eerstvolgende proefcollege op donderdag 6 april van 18.00 tot 20.00 uur in de BrugsmaBorg in Groningen.