Groningen wil betere bescherming groen bij bouwprojecten

GRONINGEN - De gemeente Groningen wil dat overheden en ontwikkelaars een financiële bijdrage leveren aan het groencompensatiefonds, wanneer bij bouwprojecten meer groen verloren gaat dan er terugkomt. Dat geld wil de gemeente vervolgens gebruiken om andere projecten groener te maken.

De huidige compensatieplicht voor groen bij bouwprojecten levert niet altijd voldoende nieuwe aanplant op. De nieuwe regeling gaat per 1 september in.

Aantrekkelijkheid en gezondheid

“Bomen en groen leveren een grote bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de stad en de gezondheid van Stadjers", weet wethouder Mattias Gijsbertsen. "Tegelijkertijd is de stad altijd in beweging: elke dag wordt gebouwd aan woningen en infrastructuur. Daarbij gaat soms ook groen verloren. Wij willen dat al dat groen gecompenseerd wordt op dezelfde plek of desnoods elders in de stad. Daarom starten we met het groencompensatiefonds.”

Herplanting

De huidige regelgeving gaat al uit van het principe dat de hoeveelheid groen niet mag afnemen. Bijvoorbeeld met behulp van aanpassingen in het ontwerp of door herplanting in het projectgebied. De nieuwe regeling wordt uitgebreid met de mogelijkheid van herplanting in de directe omgeving. Als dit allemaal niet lukt, moet de projectontwikkelaar een bijdrage storten in het groencompensatiefonds. Geld in dit fonds wordt gebruikt voor het toevoegen van groen aan bouwprojecten elders in de stad.

Niet voor inwoners Stad

De financiële compensatieregeling geldt niet voor de inwoners van de stad. Zij moeten wel een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom in hun tuin, maar hoeven deze vervolgens niet te compenseren.