Inburgeraars geven Alfa-college een dikke 8

GRONINGEN - Inburgeraars van het Alfa-college waarderen hun inburgeringstraject met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1.

Dit blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek van Stichting Blik op Werk, een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut. Volgens de onderzoekers scoort Alfa-college met dit tevredenheidscijfer bovengemiddeld.

Blik op Werk Keurmerk

Een audit volgend op het klanttevredenheidsonderzoek leverde Alfa-college de verlenging van het Blik op Werk Keurmerk op. Een school met dit keurmerk biedt goede kwaliteit, maakt duidelijke afspraken en heeft tevreden cursisten. Het Blik op Werk Keurmerk duidt erop dat een taalcursus of inburgeringscursus van goede kwaliteit is.

Landelijk voorbeeldmodel

Rudi Knol, Opleidingsmanager Educatie, Inburgering en Entree NT2 van het Alfa-college: “Met de verlenging van het keurmerk kunnen we onze grote groep statushouders en inburgeraars in al onze regio's kwalitatieve trajecten bieden, gericht op alfabetisering, inburgering, staatsexamen en gecombineerde trajecten met mbo, zoals Entree NT2 en een voorbereidend jaar richting hbo/ wo." "Cursisten zijn met een 8,1 zeer tevreden over ons en onze aanpak van specifieke maatwerk- en combinatietrajecten gelden als landelijk voorbeeldmodel. Iets waar we ontzettend trots op zijn.”

Respons meer dan 50 procent

Voor het onderzoek zijn zestig inburgeraars van het Alfa-college benaderd. Daarop kwam een respons van meer dan 50 procent. Zij beantwoordden vragen over de kwaliteit van de cursussen en begeleiding. De gemiddelde landelijke score is een 7,7, de norm voor het keurmerk een 6,5.

Inburgeren op Alfa-college

Alfa-college biedt uiteenlopende inburgeringstrajecten in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Nieuwkomers kiezen voor een traject van alfabetisering en inburgering, alleen inburgering, staatsexamen of een combinatie van inburgering en mbo, een zogenaamde Entree NT2-opleiding. Alfa-college is goedgekeurd door Blik op Werk en daarmee erkend door DUO. Het slagingspercentage over 2016 was gemiddeld 82,3 procent. Afgelopen jaar startten meer dan zeshonderd inburgeringstrajecten op het Alfa-college.