MEER-dorpen leasen flitspaal

GRONINGEN - Belangenvereniging MEER-dorpen heeft een flitspaal geleast bij Veilig Verkeer Nederland. Dit omdat de bewoners van de MEER-dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan de snelheidsduivels beu zijn.

Noor Wit is lid van de werkgroep Verkeersveiligheid van de belangenvereniging. "Een deel van onze dorpen is ingericht als 30-kilometerzone, maar er wordt stelselmatig harder gereden. Onze kinderen willen graag op de fiets naar school, maar dat voelt onveilig."

Snelheidsmetingen

Veilig Verkeer Nederland heeft onlangs snelheidsmetingen verricht. Daaruit blijkt dat meer dan 95 procent te hard rijdt op de Middelberterweg en Engelberterweg. Bijna veertig procent rijdt in de 30-kilometerzone zelfs harder dan 50 kilometer per uur. Er waren zelfs uitschieters van 108 kilometer per uur. Uit een in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland opgestelde enquête bleek dat er met name zorgen zijn voor de kinderen en andere kwetsbare dorpelingen. Meer dan driekwart van de respondenten voelt zich als fietser onveilig op de Engel- en Middelberterweg.

Gedwongen zelf maatregelen te nemen

Annet Ritsema: "We voelen ons gedwongen zelf maatregelen te nemen, nu de overheid zich ook op dit gebied steeds verder terugtrekt. De belangenvereniging heeft daarom een flitspaal geleast bij Veilig Verkeer Nederland. Bovendien willen we van de opbrengst van de boetes sparen voor verkeersremmende maatregelen zoals nieuwe fietspaden en verkeersborden gemaakt door de kinderen." De werkgroep heeft nog meer acties in petto, die deels in samenwerking met de basisschool De Driebond worden uitgevoerd. "We willen vooral dat bewoners zich bewust zijn van hun rijgedrag, kinderen kunnen hun ouders daarvan bewustmaken."