Hanzestudenten ontwikkelen meetapparatuur voor huishoudens zonder gasaansluiting

GRONINGEN - Studenten van de minor Smart Energy van de Hanzehogeschool Groningen hebben meetapparatuur ontwikkeld voor het elektriciteitsgebruik in huishoudens zonder gasaansluiting.

De studenten kregen de opdracht om in tien huizen zonder gasaansluiting in Meerstad een vervangend apparaat te ontwerpen voor de zogenaamde ‘Data Collection Devices’; kleine computers die de slimme meters uitlezen en data hiervan verwerken. Na weken van onderzoek en tests met de windmolens op de Zernike Campus, konden de studenten uiteindelijk hun apparatuur installeren in de huizen in Meerstad. En met resultaat, negen van de tien huishoudens verzamelde direct data en ruim 99 procent hiervan werd correct opgeslagen.

Webapplicatie

In aanvulling hierop ontwikkelden de studenten een webapplicatie voor de bewoners, zodat zij hun gebruik gemakkelijk kunnen inzien. En inmiddels is een volgende groep studenten aan de slag gegaan met doorontwikkeling van de webapplicatie.