500 minimagezinnen mogen gratis winkelen bij Mamamini

GRONINGEN - Vijfhonderd minimagezinnen uit de gemeente Groningen mogen dit jaar gratis winkelen bij goededoelenkringloop Mamamini; voor in totaal 25.000 euro.

Stichting Mamamini is gewend veel weg te geven: ieder jaar keert zij ongeveer 50.000 euro uit aan goede doelen in en om Groningen. In 2017 geeft Mamamini voor het eerst ook duizenden spullen weg: vijfhonderd minimagezinnen mogen gratis winkelen bij Mamamini. Voedselbank Stad Groningen en de WIJ-teams van de gemeente Groningen bepalen welke gezinnen dit zijn.

Mamamini Waardepennen Actie

Een speciale Waardepen dient als betaalmiddel. De pen is tevens naamgever van de actie: de Mamamini Waardepennen Actie gaat half april van start en wordt geheel gefinancierd vanuit het Mamamini Fonds.

Goededoelenkringloop

Goededoelenkringloop Mamamini zet tweedehands spullen om in geld voor Groningse goede doelen. Ook in 2017 schenkt het Mamamini Fonds weer een fiks bedrag (meer dan € 50.000) aan organisaties die zich onder meer richten op 'Minima, Milieu of Meedoen', oftewel de 3 M's van Mamamini. In mei worden de winnaars bekendgemaakt. Meer informatie over de Mamamini Waardepennen Actie: www.mamamini.nl/waardepen