Annie Krist tot lid van Raad van Commissarissen SKSG

GRONINGEN - Annie Krist is per 27 maart lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG).

Krist volgt hiermee André Mulder op. Mulder is begin dit jaar, na het verstrijken van twee zittingstermijnen, afgetreden.

Annie Krist

Annie Krist is per 1 april 2017 de nieuwe bestuursvoorzitter van gashandelsbedrijf GasTerra. Ze trad onlangs terug als algemeen directeur van Gasunie Transport Services en is lid van de raad van bestuur van Gasunie.