Crisisbeoordelingslocatie bij Lentis in Groningen

GRONINGEN - Bij Lentis aan de Hereweg in Groningen wordt maandag 3 april een crisisbeoordelingslocatie (CBL) geopend. Op deze locatie worden personen met verward gedrag binnen gebracht, wanneer een vermoeden bestaat van acute psychiatrische problematiek.

"Deze mensen belanden nu nog vaak in een politiecel, maar we zijn het er allemaal over eens dat ze daar niet horen", stelt wethouder Ton Schroor van Groningen. "Gemeenten, politie en de ketenpartners in de acute psychiatrie slaan hiermee de handen ineen en zetten een belangrijk stap in de zorg voor deze groep." De verwachting is dat twee tot drie personen per dag uit de provincie Groningen naar de locatie worden gebracht en beoordeeld.

Expertise vroegtijdig inzetten

Bestuursvoorzitter Martin Sitalsing van Lentis: “Onze specialistische expertise kan nu vroegtijdig worden ingezet, waardoor we ervoor zorgen dat mensen met verward gedrag op een humane manier meteen bij de juiste hulpverlener terecht komen". De locatie is niet alleen voor mensen die anders in een politiecel terecht zouden komen, maar ook mensen die nu nog buiten kantoortijden door de Doktersdienst Groningen worden gezien. En ook mensen die nu nog buiten kantoortijden door de 24-uursdienst van Lentis thuis worden gezien, terwijl ze ook naar de CBL kunnen komen. De huisarts, de politie of de meldkamer meldt mensen aan bij de CBL. Als er lichamelijke problemen zijn die eerst moeten worden behandeld, wordt de persoon naar de spoedeisende hulp gebracht. Als er sprake is van een strafbaar feit, veel agressie of onder invloed, dan gaat de persoon naar de politiecel.

Brede ketenaanpak

De politie is altijd betrokken op het moment dat veiligheid van de persoon of medewerkers in geding komt. Ronald Zwarter, eenheidsleiding Politie Noord-Nederland: “Dit is een mooie eerste stap om mensen met verward gedrag sneller deskundige hulp te bieden. Deze brede ketenaanpak voorkomt dat mensen onterecht in een politiecel belanden." Op basis van de beoordeling wordt besloten wat de volgende stap is: naar huis, met of zonder inschakeling van hulpverleners, een crisisopname in de psychiatrie, verslavingszorg of ouderenzorg, of een spoedplaatsing in de maatschappelijke opvang.

Eigen ingang

De locatie zit naast de bestaande kliniek van Lentis aan de Hereweg en heeft een eigen ingang. Er zijn twee crisisbeoordelingskamers, een kamer voor somatisch onderzoek en een kantoor. De bezetting bestaat uit medewerkers van de crisis- en 24-uursdienst van Lentis. De CBL maakt onderdeel uit van een veel bredere aanpak in de zorg voor personen met verward gedrag. Zo is er ook aandacht voor preventie. De realisatie van de CBL is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMW, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.