Wijkagenten Groningen/ Haren bezorgen bekeuringen

GRONINGEN - In navolging van postbodes die klusjes erbij gaan doen, gaan de wijkagenten in de regio Groningen/ Haren bekeuringen bezorgen.

De politie heeft een convenant gesloten met het Centraal Justitieel Incasso Bureau om vanaf komende zaterdag zes maanden, op proef, bekeuringen te bezorgen. “Wijkagenten zijn de oren en ogen van de politie. Als zij rechtstreeks met de burger in contact komen, weten wij steeds meer van die burger. Als een burger bijvoorbeeld frequent parkeerboetes krijgt, kan dat reden zijn om eens wat gerichter met deze persoon te babbelen. En wat te denken van al die snelheidsovertredingen die dagelijks in Groningen gemaakt worden? Kortom, deze bezoekjes zullen niet informeel meer zijn!”, stelt een woordvoerder van de politie.

Wetswijziging

Overigens komt deze nieuwe werkwijze van de politie niet uit de lucht vallen, het nut van deze stap is ook ingegeven door een wetswijziging die spoedig in werking treedt. Bekeuringen moeten namelijk persoonlijk afgegeven worden aan degene voor wie deze bedoeld is. Mocht deze persoon niet thuis zijn, dient deze de bekeuring op het politiebureau in ontvangst te nemen.

Geen portokosten

Maar het belangrijkste argument voor deze nieuwe werkwijze is een financiële: er zijn geen portokosten meer en de agenten kunnen de te besteden uren ruim binnen hun vrije ruimte inpassen.

Evaluatie

Na het halfjaar wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd en afhankelijk van deze evaluatie wordt bekeken of deze werkwijze voor heel Nederland gaat gelden. De redactie is benieuwd naar de reactie van lezers op deze proef. Laat het haar weten op gezinsbode@ndcmediagroep.nl.