Nieuwe (tijdelijke) polikliniek UMCG energieneutraal

GRONINGEN - De nieuwe energieneutrale (en aardbevingsbestendige) UMCG-polikliniek bespaart daadwerkelijk veel energie.

De tijdelijke polikliniek op de hoek van het Hanzeplein en de Oostersingel werd gebouwd om steeds een ander specialisme, dat vanwege interne verbouwingen en renovatie moest uitwijken, tijdelijk te kunnen herbergen. Na een klein jaar blijkt dat het energieverbruik van de nieuwe poli inderdaad veertig procent lager ligt dan bij de bestaande poliklinieken, een lagere CO2-uitstoot heeft en dat de materialen voor een groot deel hergebruikt kunnen worden bij demontage van de tijdelijke polikliniek.

A+++

De maatregelen die zijn getroffen om de nieuwe poli energiezuinig te maken zijn divers; zo is het gebouw volledig elektrisch (dus geen gas meer nodig), heeft het een zonneboiler-systeem voor de duurzame opwekking van warm water, liggen er zonnepanelen op het dak, en zijn vloer, gevel en dak goed geïsoleerd. Verder is de poli uitgerust met een warmteterugwinningsysteem en kan er in zomernachten goed geventileerd worden, waardoor minder elektrische koeling nodig is. De warmtepompen hebben een rendement van 350 procent, hoge ruimten hebben vloerverwarming ( en –koeling) en ook is het hele gebouw voorzien van led verlichting. Dat levert een gebouw op met een goed binnenklimaat en een A+++ label.

Hergebruik

Niet alleen kunnen de gebruikte materialen bij demontage van de tijdelijke poli voor een groot deel worden hergebruikt, er is ook gebruik gemaakt van ‘oude’ materialen. Zo zijn veel van de kozijnen en ramen van de nieuwe poli afkomstig uit oude schoolgebouwen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een en ander levert een grondstoffen- en energiebesparing op die helemaal in lijn is met de doelstellingen van het UMCG op het gebied van duurzaamheid. Het UMCG spant zich in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Dat betekent dat het ziekenhuis rekening houdt met de impact van zijn bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij en daarbij streeft naar duurzaamheid. Energie is één van de drie speerpunten van het MVO-beleid. Het is dan ook de bedoeling dat alle nieuwbouw door het UMCG waar mogelijk duurzaam en energieneutraal wordt. Sommige van de energiebesparende en duurzame maatregelen kunnen zelfs ook bij verbouwingen in de bestaande gebouwen worden toegepast.