Koninklijke onderscheiding voor drijvende kracht Stichting Daniëlle

GRONINGEN - Gea van der Zwaag-Visser uit Groningen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De bijbehorende versierselen werden haar overhandigd door burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Hij deed dit bij de opening van Daniëlle's place/ AYA lounge op het Oncologieplein in het UMCG.

Daniëlle van der Zwaag

Gea van der Zwaag is de moeder van de in 1999 overleden Daniëlle van der Zwaag. Daniëlle werd op 16-jarige leeftijd ernstig ziek en overleed vier jaar later. Zoals zoveel ernstige zieke kinderen had Daniëlle een droomwens. Zij bleek echter te oud voor de vele instellingen die er zijn voor het in vervulling laten gaan van dergelijke droomwensen. Haar enige optie bleek zelf een stichting op te richten. Dat deed ze, samen met haar radiotherapeut.

Stichting Daniëlle

De aldus opgerichte Stichting Daniëlle had tot doel ongeneeslijk zieke jongeren tussen de 18 en 28 jaar de kans te geven een droomwens in vervulling te laten gaan; zowel organisatorisch als financieel. Verder ondersteunde de stichting deze groep patiënten en hun familie tijdens het soms langdurige ziekteproces en de medische behandeling.

Allerlaatste wens Daniëlle

Gea van der Zwaag heeft na Daniëlle's overlijden de allerlaatste wens van haar dochter in vervulling laten gaan. Ze heeft Stichting Daniëlle gedurende zestien jaar voortgezet. Gea van der Zwaag was daarbij niet alleen secretaris van de stichting, maar was ook belast met de dagelijkse gang van zaken.

Stichting opgeheven

Stichting Daniëlles is uiteindelijk, mede op verzoek van Gea van der Zwaag, opgeheven. Na zestien jaar. Omdat Daniëlle op 16-jarige leeftijd ziek werd. De tegoeden van de stichting worden overgedragen aan een nieuw initiatief voor zogenoemde AYA’s (Adolescent and Young Adults, 18-35 jaar) binnen het UMCG. Daniëlle’s place/AYA lounge op het Oncologieplein in het UMCG is vrijdagmiddag geopend. Een kroon op het werk van Gea van der Zwaag. De openingshandeling markeerde ook officieel de beëindiging van Stichting Daniëlle.