Marike Klappe eerste jongerenombudsman van Groningen

GRONINGEN - Marike Klappe uit Groningen wordt woensdag 29 maart benoemd tot gemeentelijk jongerenombudsman. Zij zal in deze nieuwe functie opkomen voor de rechten van jongeren in de gemeente Groningen.

De 53-jarige Klappe is tutor en hogeschooldocent bij het Centrum voor Ontwikkeling aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Zij heeft gewerkt in verschillende functies in het onderwijs, en in het domein jeugd bij de gemeente en de Politie Academie. Voor UNICEF was zij actief in Paraguay, Irak, Sri Lanka en Bolivia. Klappe studeerde Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Onafhankelijk aanspreekpunt

Groningen heeft al lang een eigen gemeentelijke ombudsman. Inwoners van de stad kunnen daar met hun klachten over de gemeentelijke dienstverlening terecht. Nu komt er dus ook een ombudsman die zich speciaal richt op jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Deze jongerenombudsman is het onafhankelijke aanspreekpunt voor jongeren en ouders. Zij zoekt contact met jongeren en jongerennetwerken, maakt hen bewust van hun rechten, en maakt hun ideeën, wensen en kansen bespreekbaar. Verder informeert zij als 'kritische meedenker' de gemeente over de stand van zaken rond de rechten van kinderen.

Klachtenafhandeling tweedelijns jeugdzorg

Marike Klappe gaat zich ook buigen over de klachtenafhandeling in de tweedelijns jeugdzorg. Scholen, jeugdhulporganisaties en andere organisaties voor kinderen en jongeren hebben vaak wel een eigen klachtenregeling. Maar als jongeren of ouders daar ontevreden over zijn, is het vaak niet duidelijk waar ze vervolgens naartoe kunnen. De jongerenombudsman moet daar in overleg met onder meer gemeentelijke Ombudsman Marijke Hermans en de landelijke kinderombudsman Margrite Kalverboer helderheid in brengen. Zij rapporteert als jongerenombudsman aan de gemeenteraad. De raad kan dat gebruiken bij zijn taak het college van burgemeester en wethouders te controleren.

Benoeming voor zes jaar

Marike Klappe wordt door de gemeenteraad benoemd, voor een periode van zes jaar. Zij begint op 1 juni 2017 met haar werkzaamheden. Het gaat om een functie voor één dag in de week. Mensen konden solliciteren om de Groningse jongerenombudsman te worden. De sollicitatiecommissie bestond uit de raadsleden Berndt Benjamins en Mechteld van Duin, de gemeentelijk Ombudsman Marijke Hermans en de griffier van de gemeenteraad Toon Dashorst. De jongerenombudsman gaat werken vanuit het kantoor van de gemeentelijke Ombudsman aan de Kreupelstraat.