Noorderpoort Educatie scoort hoog in tevredenheidsonderzoek

GRONINGEN - Noorderpoort Educatie scoort met een gemiddeld tevredenheidscijfer van een 8 ver boven het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat in opdracht van Blik op Werk is uitgevoerd in de periode van 1 januari 2016 tot en met 15 december 2016.

Deelnemers aan de inburgeringscursussen van Noorderpoort Educatie zijn stuk voor stuk zeer tevreden over de tijd die docenten aan hen besteedden. 92 procent van de cursisten gaf aan zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van de lessen van de docenten van Noorderpoort. 43 procent van de respondenten ervoer het lesmateriaal als precies goed. De inburgeringscursussen van Noorderpoort kregen van 72 procent van de ondervraagden de algehele beoordeling Goed.  Vorig jaar mocht Noorderpoort ook al een dikke 8 in zijn zak steken.

Stichting Blik op Werk

Blik op Werk zet zich in voor alle inwoners van Nederland die kunnen, mogen en willen werken. Zij streven een eerlijke kans op de arbeidsmarkt voor iedereen. Om in aanmerking te komen voor het Blik op Werk Keurmerk moet onder andere de norm 'tevredenheid klanten' worden gehaald. Noorderpoort draagt al een aantal jaren het Keurmerk Inburgeren. Dit betekent dat de cursussen van hoge kwaliteit zijn en dat de cursisten geld kunt lenen bij DUO. Voor het behalen van het keurmerk wordt de norm nagestreefd van een 6,5 als gemiddeld rapportcijfer. Educatie zit met het behaalde cijfer 8 ruim boven deze norm.