Reeks informatiebijeenkomsten bij Dialyse Centrum Groningen

GRONINGEN - Dialyse Centrum Groningen (DCG) heeft in samenwerking met de afdeling nefrologie van het UMCG een reeks van vijf informatiebijeenkomst georganiseerd voor mensen met een chronische nierziekte. Deze reeks gaat woensdag 29 maart van start. Thema van deze eerste bijeenkomst is: 'Medische aspecten en leven met dialyse'.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor patiënten met een chronische nierziekte, die een keuze moeten maken tussen de verschillende nierfunctie-vervangende therapieën. Ook patiënten die een overstap overwegen naar een andere (dialyse)behandelvorm zijn welkom.

Verschillende dialysebehandelingen

De eerste vier informatieavonden gaan over dialyse. DCG biedt alle mogelijke behandelingen, zowel thuis als in het centrum. Er bestaan twee typen behandelingen, via het buikvlies (peritoneale dialyse) of met een kunstnier (hemodialyse). De informatiebijeenkomsten helpen bij het begrijpen van verschillen tussen de behandelingen en hoe deze in het leven passen.

Transplantatie

De vijfde en laatste bijeenkomst in de reeks, op woensdag 17 mei, wordt verzorgd door het UMCG. Deze bijeenkomst staat in het teken van niertransplantatie. De verschillende opties, bijvoorbeeld met een levende of een overleden donor transplanteren, worden toegelicht. Ook wordt uitgelegd hoe de voorbereiding en operatie in zijn werk gaan.

Aanmelding

De bijeenkomsten zijn achtereenvolgens op 29 maart (medische aspecten en leven met dialyse), 5 april (peritoneale dialyse), 12 april (hemodialyse), 19 april (diëtetiek en leefstijl) en 17 mei (transplantatie). Deze eerst vier bijeenkomsten zijn in het bedrijfsrestaurant op de tweede verdieping van het Dialyse Centrum Groningen, de laatste is in het UMCG. Aanmelding: www.dcg.nl.