Bètapunt Noord steunt Playing for Success

GRONINGEN - Bètapunt Noord schenkt de drie noordelijke Playing for Success-leercentra elk 10.000 euro. Het gaat om de Playing for Success-locaties in Groningen, Leeuwarden en Zuid-Friesland (Heerenveen).

Bètapunt Noord (BPN) is een wetenschap- en techniek-regionetwerk voor basisscholen in Noord-Nederland. Basisscholen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe die in de klas aan de slag willen met wetenschap en techniek kunnen bij Bètapunt Noord terecht voor informatie, advies en begeleiding. De gift van Betapunt Noord aan de drie noordelijke Playing for Success centra past in de gezamenlijke visie: ieder kind is talentvol mits talentvol benaderd.

Playing for Success

Playing for Success is - naar Engels voorbeeld - een beproefd concept waarbij leerlingen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar op een uitdagende en inspirerende locatie buiten school, werken aan hun zelfvertrouwen en leerplezier. Er zijn 26 Playing for Success-locaties in heel Nederland. Met de bijdrage van Bètapunt Noord verwachten de drie noordelijke leercentra hun activiteiten verder te kunnen uitbouwen om zo innovatief, duurzaam en toekomstbestendig te blijven.

Playing for Groningen

Playing for Success Groningen, gevestigd in het Noordlease Stadion van FC Groningen, is in 2011 gestart. De gift van BPN stelt Playing for Success Groningen in staat om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: de aanschaf van tablets. Door het mobiele aspect hiervan kunnen de kinderen tijdens de opdrachten meer bewegen in en om het stadion. De bijdrage van BPN maakt het daarnaast mogelijk om een eigen app te laten ontwikkelen zodat de verschillende opdrachten nog meer dan nu aansluiten bij belevingswereld van de leerlingen.