Willem Foorthuis lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen op Hanzehogeschool Groningen

GRONINGEN - Het College van Bestuur van Hanzehogeschool Groningen installeert drs. Willem Foorthuis donderdag 23 maart als lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen.

De installatie vindt plaats in strokartonfabriek Free & Co in Oude Pekela, waar de hele dag een regionale conferentie over business- en verdienmodellen voor coöperaties in de 21ste eeuw plaatsvindt.

De coöperatie heeft toekomst

Als gevolg van de globalisering verdwenen na de negentiende eeuw bijna alle coöperaties. Nu de roep om duurzaamheid, collectiviteit en herverdeling van verantwoordelijkheden weer harder klinkt, laat lector Foorthuis zien dat de coöperatie weer de toekomst heeft. Maar wél in een nieuwe vorm, als structurele samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Deze drie partijen kunnen regionale economische ketens bouwen voor bijvoorbeeld voedsel, energie, water, gezondheid, startups en biobased economie.

Innovatiewerkplaats

Samen met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland gaat het lectoraat met ondernemers, onderwijs en onderzoek een programma voorbereiden om de coöperatieve innovatiewerkplaats regiobreed uit te rollen. Hierin wordt het opleiden van toekomstige professionals geschakeld aan het oplossen van problemen en uitdagingen in de beroepspraktijk. De installatie van het lectoraat is de aftrap voor het bouwen van deze innovatiewerkplaats.

Willem Foorthuis

Willem Foorthuis (1957) beweegt zich al lang op het snijvlak van onderwijs, ondernemers en overheden, geschakeld met regionale ontwikkeling. Sinds 2000 werkt hij aan de ontwikkeling van een permanente regionale verbinding, eerst bij hogeschool Van Hall Larenstein/ WUR en nu bij de Hanzehogeschool. Hij ontving de Nationale HBO Innovatieprijs voor de ontwikkeling van het concept van de kenniswerkplaats. Als rode lijn door zijn werk in de afgelopen decennia loopt een mix van vier begrippen: plaats/regio, culturele kwaliteit, medeverantwoordelijk en coöperatie.

Lectoraat

Het lectoraat is verbonden aan het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap en het Instituut voor Financieel Economisch Management van de Hanzehogeschool Groningen. https://youtu.be/i-44gJmFawo