Gemeente Groningen steekt ruim 3,5 miljoen in sportaccommodaties

GRONINGEN - De gemeente Groningen investeert dit jaar ruim 3,5 miljoen in bestaande en nieuwe sportaccommodaties.

Het accent ligt dit jaar op de renovatie en vervanging van acht natuurgras-voetbalvelden. Het hockeyveld van GHBS krijgt een upgrade naar een waterveld. Op Sportpark Esserberg komt in plaats van het huidige natuurgras-rugbyveld een combi-kunstgrasveld voor rugby en voetbal. Op vier sportparken kan de capaciteit voor voetbal worden uitgebreid door in co-creatie met clubs vier nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen. In Hoogkerk komen vier nieuwe tennisbanen door de verplaatsing en capaciteitsuitbreiding van LTC Hoogkerk. Daarbij komt ook een permanente toiletvoorziening voor recreërende Stadjers aan de Ruskenveense plas. Op sportpark De Kring komen 4 kleedkamers ten behoeve van Kids United en PKC'63.

Vast onderhoud en renovatie

De gemeente stelt de planning voor groot onderhoud en renovatie van sportaccommodaties vast op basis van onder meer de aanbevelingen over de capaciteitsbehoefte in het Mulier-rapport, de eigen inschatting, wensen van clubs en de mogelijkheden van verenigingen om zelf bij te dragen.

Co-investeringsfonds

Ongeveer de helft van het benodigde geld komt uit de structurele middelen in het co-investeringsfonds voor de sport. Dit in november 2016 door de raad ingesteld fonds maakt het mogelijk om meer aan te pakken dan met het budget voor de reguliere vervangingsinvesteringen kon. De co-creatie stimuleert clubs om ook zelf actief bij te dragen in geld of natura. Ook maakt het fonds het mogelijk om via co-financiering bij te dragen aan initiatieven van sportverenigingen zelf. Ruim 1,3 miljoen komt uit het budget voor reguliere vervangingsinvesteringen.