Studenten maken massaal gebruik van gratis toegang Groninger Museum

GRONINGEN - Het aantal studenten uit Groningen dat het Groninger Museum bezoekt, is verviervoudigd ten opzichte van augustus 2016. Bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar is er sprake van een verdubbeling.

Dit is het resultaat van een regeling waarbij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar en studenten die in Groningen een mbo-, hbo-, of universitaire studie volgen gratis toegang tot het Groninger Museum hebben. Deze regeling is sinds 1 september 2016 van kracht. De regeling is mede mogelijk gemaakt door het Akkoord van Groningen (gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en UMCG), provincie Groningen en de onderwijsinstellingen Alfa-college en Noorderpoort. Na een jaar wordt gekeken of dit initiatief gecontinueerd wordt.