Tijdelijk lagere waterdruk in Vierverlaten, Hoogkerk en omgeving

HOOGKERK - Inwoners van Vierverlaten, Hoogkerk en omgeving hebben in de periode van zondag 19 maart 22.00 uur tot (uiterlijk) zondag 2 april tijdelijk een lagere waterdruk dan ze gewend zijn. Dit vanwege een test van Waterbedrijf Groningen met een zogenaamde booster.

Waterbedrijf Groningen wil in geval van een grotere verstoring (calamiteit) op een productielocatie water aan zijn klanten kunnen blijven leveren. Dit kan in principe ook, door bijvoorbeeld water te leveren vanuit een andere productielocatie. Maar soms is dan nog wel een booster nodig; om het water onder de juiste druk te kunnen leveren.

Test als goede voorbereiding

[caption id="attachment_69624" align="alignright" width="271"]©Waterbedrijf Groningen ©Waterbedrijf Groningen[/caption] Zo’n booster zorgt voor extra leidingdruk en is bijvoorbeeld nodig om water vanuit de productielocatie De Punt aan het voorzieningsgebied van productielocatie Nietap te kunnen leveren. Het leidingnet in de provincie heeft een hogere druk dan de stad; de booster kan het water wat dan vanaf productielocatie De Punt komt (met een lagere stadsdruk) vervolgens ‘een boost’ geven. Zodat het water onder provinciedruk aan het voorzieningsgebied Nietap kan worden geleverd. Ter hoogte van Vierverlaten/ Hoogkerk is een aansluiting in het leidingnet gerealiseerd voor de inzet van een mobiele booster. "Voordat we booster kunnen gebruiken willen we deze natuurlijk nog wel eerst goed testen", laat communicatieadviseur Wiejanda Moltmaker van het waterbedrijf weten.

Tijdelijk lagere waterdruk

Tijdens de testperiode - van zondag 19 maart 22.00 uur tot uiterlijk zondag 2 april- hebben inwoners van Vierverlaten, Hoogkerk en omgeving tijdelijk een lagere waterdruk (stadsdruk) ten opzichte van wat ze gewend zijn (provinciedruk). Moltmaker: "Als we de booster in gebruik nemen, dan wordt het gebied vóór de booster op stadsdruk gezet en het gebied erachter op provinciedruk. Dit betekent dat het gebied van Vierverlaten, Hoogkerk en omgeving - dat normaal op provinciedruk staat - dan tijdelijk op stadsdruk wordt gezet."

Stadsdruk voldoet aan alle eisen

De stadsdruk voldoet aan alle vereisten maar de druk is wel iets lager dan de provinciedruk. "De klanten kunnen deze lagere waterdruk ten opzichte van hun normale dagelijkse waterdruk dan ook wel als véél minder ervaren", weet Moltmaker. "We hebben de klanten die met de lagere waterdruk te maken krijgen hierover ook geïnformeerd. Daarbij hebben we ook aangegeven dat er een kleine kans bestaat op troebel water uit de kraan: ziet er niet fris uit, maar is niet schadelijk voor de gezondheid." "Als het water troebel is, adviseren we om de kranen in huis even dicht te houden. Na een half uur is het troebele water meestal wel uit de hoofdleidingen verdwenen. Laat vervolgens het water goed doorstromen totdat het weer helder is. We achten de kans hierop overigens klein, maar uitsluiten kunnen we het nooit helemaal."

Vervelend ongemak

"Aan het einde van de testperiode (eind maart) gaat iedereen qua waterlevering en –druk uiteraard weer terug op de normale situatie en waterdruk", besluit Moltmaker. "Wij realiseren ons terdege dat de lagere waterdruk ongemak kan veroorzaken en willen dan ook langs deze weg iedereen op voorhand bedanken voor het begrip. De bevindingen en opgedane ervaringen – voor ons van grote waarde – gaan we uiteraard verwerken in ons calamiteitenplan en draaiboek."