Verslavingszorg Noord Nederland nummer 1 Vernet Health Ranking

GRONINGEN - Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) heeft met een 9,6 de eerste plaats behaald van de Vernet Health Ranking voor Ggz-instellingen. 

De Vernet Health Ranking geeft met een rapportcijfer weer hoe organisaties in de zorgsector presteren op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Dat gebeurt voor vier branches: Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg (Ggz) en Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg. De berekening is gebaseerd op een aantal indicatoren, zoals het verzuimpercentage, de duur van het verzuim en de verzuimkosten per medewerker.

Verzuimpercentage VNN

Daar waar het verzuim in de GGZ-branche stijgt (5,4 procent in 2016), daalt het verzuimpercentage van VNN (4,59). De meldingsfrequentie bij VNN is ieder jaar lager en ook lager dan bij de branche. Een ander aspect dat opvalt, is dat het verzuim bij oudere medewerkers meestal toeneemt maar niet bij VNN. Het langdurig verzuim tussen de 92 en 365 dagen is spectaculair gedaald bij VNN. Met iedere half procent verlaging van de verzuimkosten bespaart VNN 406.000 euro.

Duurzame inzetbaarheid

Binnen VNN wordt veel gedaan aan verzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. VNN biedt gelegenheid voor professionele ontwikkeling, medewerkers kunnen met mobiliteitsvragen terecht bij P&O, en VNN stimuleert gezond gedrag met loopgroepen, fitnessabonnementen en hulp bij het stoppen met roken en drinken (ikpas). Verder bevordert VNN collegiale steun in teams door bijvoorbeeld intervisie en cursussen de-escalatie van ongewenst gedrag, Oplossingsgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap. “Wij zijn super trots op dit resultaat”, zegt Leo Sparreboom, manager P & O van VNN. Samen met de bedrijfsarts Janneke Valk was hij aanwezig bij de uitreiking van de prijs. “Medewerkers en teammanagers zoeken met elkaar naar goede oplossingen, ook als het tegen zit, om te werken aan inzetbaarheid”.

Ontwikkelingen verzuim in 2016

Vernet verzamelt en analyseert de verzuimcijfers van ruim zeventig procent van de zorginstellingen in Nederland. Uit de gezamenlijke cijfers blijkt dat het verzuim in de zorgsector in 2016 is gestegen naar 5,48 procent. Hiermee is het verzuim terug op het niveau van 2007. De voornaamste oorzaak ligt in het langdurig verzuim, dat is toegenomen van 3,22 procent in 2015 naar 3,42 procent in 2016.