Extra bijdrage Mondriaan Fonds voor Noorderlicht

GRONINGEN - Het Mondriaan Fonds kan niet alleen dit jaar, maar ook in 2018 150.000 euro bijdragen aan het programma van Stichting Fotografie Noorderlicht in Groningen. Dit dankzij een extra investering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de culturele sector.

Met de extra bijdrage uit het Mondriaan Fonds wordt het wegvallen van de jaarlijkse rijkssubsidie van € 200.000 vanaf 1 januari voor deze twee jaren voor een deel gecompenseerd. Dit geeft een goede basis voor een oplossing op de langere termijn, stelt Noorderlicht. Ondertussen bereidt Noorderlicht diverse projecten voor, waaronder de tentoonstelling 'Simulacrum' die op 7 april wordt geopend in de galerie in Groningen, een tentoonstelling over natuur en landschap in het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden en het festival Kunst en Wetenschap dat vanaf 21 oktober in de Der Aa-kerk en op andere locaties plaats zal vinden.