Jaarverslag ombudsman Groningen: klagen loont

GRONINGEN - Uit het jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman Groningen blijkt dat het in 2016 in veel gevallen zinvol is geweest voor de burger om zich te melden bij de ombudsman. Verder blijkt dat lang niet iedereen die ontevreden is over de gemeente de moeite neemt om daadwerkelijk een klacht in te dienen.

De ombudsman behandelde in 2016 137 verschillende dossiers. In veel daarvan kwamen fouten bij de gemeente aan het licht. Dankzij interventie van de ombudsman werden deze hersteld, bood de gemeente verontschuldigingen aan of kwam er een oplossing. Klagers kregen bijvoorbeeld via deze weg alsnog hun tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Of het groenonderhoud in een buurt kwam dankzij een klacht op gang. Niet alleen bij het herstellen van fouten, maar ook bij het krijgen van duidelijkheid bij de gemeente bleek het inschakelen van de ombudsman zinvol. Het lukte niet elke burger om altijd de juiste informatie in te winnen. De gemeente paste haar communicatie hierop in sommige gevallen aan.

Ontevredenheid niet geuit

Toch nam lang niet elke ontevreden Stadjer de moeite om zijn ontevredenheid kenbaar te maken, dat bleek uit een onderzoek dat de ombudsman liet uitvoeren. Van de bijna 4200 respondenten gaven 1344 mensen (32 %) aan dat zij in het afgelopen jaar wel eens ontevreden zijn geweest over de gemeentelijke dienstverlening. Van deze laatste groep heeft twee derde de ontevredenheid niet geuit. ‘Het helpt toch niet.’ was de meest gehoorde reden. De ombudsman hoopt met het jaarverslag te laten zien dat klagen absoluut wel zin kan hebben.