Groningen partner festival Altonale in Hamburg

GRONINGEN - Groningen is in juni partnerstad van het culturele wijkfestival Altonale in Hamburg. Dit festival, dat ruim 2 weken duurt, brengt bewoners van de Hamburgse wijk Altona op een laagdrempelige manier in contact met kunst en cultuur. Elk jaar is een ander land of andere stad partner van Altonale.

Een kleine Groninger delegatie heeft het festival in Hamburg vorig jaar bezocht, nadat de organisatoren van Altonale in 2015 te gast waren geweest op Let’s Gro. De goede contacten en de al bestaande uitwisseling op cultureel gebied leidden tot de uitnodiging van Altonale aan Groningen om dit jaar partnerstad te worden. B en W hebben deze uitnodiging aangenomen omdat zij dit enerzijds zien als een prima mogelijkheid voor Groningse kunstenaars en instellingen om zich in Hamburg te presenteren en anderzijds om inspiratie op te doen voor de versterking van kunst en cultuur in de wijk.

Altona Macht Auf

Een bijzonder onderdeel van het festival is ‘Altona Macht Auf’, dat is gericht op actieve kunst- en cultuurparticipatie van wijkbewoners. Dit sluit goed aan op de doelstelling uit de Groninger cultuurnota om kunst en cultuur ook in de wijken toegankelijk en beleefbaar te maken, waarbij ook de sociale verbinding tussen wijkbewoners een grote rol speelt. De komende maanden zal met een mix van grotere en kleinere instellingen en professionele en amateurkunstenaars een programma worden samengesteld om Groningen als partnerstad te profileren.