Voorgenomen wijzigingen busdienstregeling stad Groningen

GRONINGEN - Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de voorgenomen wijzigingen van de busdienstregeling in de stad Groningen gepresenteerd. De nieuwe dienstregeling gaat in op 3 september. 

Met de voorgenomen wijzigingen voldoet de Q-link-dienstregeling in de stad Groningen vanaf dan aan het in 2013 in de HOV-visie geformuleerde streefbeeld. Een verbetering ten opzichte van deze HOV-visie is dat Q-link groen als Q-link 1 vanuit Zuidhorn vanaf UMCG Noord naar het Hoofdstation blijft rijden, terwijl Q-link 11 tussen P+R Reitdiep en Station Europapark gaat rijden. De bedoeling is om per 3 september ook de nieuwe westelijke binnenstadsroute via de Eeldersingel en de Westerhaven in gebruik te nemen.

Q-link 1/11 en lijn 64

Met de voorgenomen wijzigingen van Q-link groen, lijn 1 en 11, ontstaat op werkdagen overdag een 10-minutendienst tussen P+R Reitdiep, Zernike, Station Noord en UMCG Noord. In beide richtingen zullen de bussen via het Boterdiep en UMCG Noord rijden. Q-link 11 krijgt station Europapark als bestemming, terwijl Q-link 1 vanaf UMCG Noord naar het Hoofdstation rijdt. Daarmee blijft het mogelijk om vanuit bijvoorbeeld Selwerd en Paddepoel zonder overstap met de bus naar de binnenstad te reizen. Door deze wijzigingen wordt lijn 64, die nu rijdt tussen Hoofdstation, Oosterparkwijk, Korrewegwijk en Station Noord, grotendeels overbodig. Deze lijn zal verdwijnen.

Q-link 5 en P+R Meerstad

Q-link paars, lijn 5 gaat vanaf september P+R Meerstad bedienen; vanaf UMCG Zuid naar Ikea, Driebond en P+R Meerstad. Q-link paars, lijn 5 rijdt op werkdagen overdag minimaal 4 keer per uur. Q-link 5 komt dan niet meer op station Europapark. Vanaf de nieuwe P+R Meerstad kunnen automobilisten die vanuit de richting Hoogezand en Ten Boer/ Delfzijl komen snel en comfortabel met de bus verder reizen naar onder meer de binnenstad en UMCG. Reizigers uit deze richtingen die het UMCG als bestemming hebben kunnen naast P+R Meerstad ook kiezen voor P+R Euroborg/P3. De uitbreiding van het aantal P+R plaatsen speelt in op de werkzaamheden in het kader van de Aanpak Ring Zuid.

Nieuwe westelijke binnenstadsroute

De lijnen 7, 8, 9, 35, 39,88, 139 en 637 gaan per 3 september 2017 via de Westerhaven en Eeldersingel rijden. Op dit moment rijden deze via het A-kerkhof. Op het kruispunt van de Westerhaven en de A-weg komt een nieuwe centrumhalte. Het verleggen van de busroute vloeit voort uit de nieuwe visie op de binnenstad van Groningen.

Inspraak

Definitieve besluitvorming over de dienstregeling per september 2017 vindt op 21 april plaats. Tot en met 31 maart kan op de voorgenomen wijzigingen worden gereageerd op de website van het OV-bureau, www.ovbureau.nl.