Nieuwe mbo-opleiding voor technische intallatiebranche Groningen en Drenthe

GRONINGEN - De provincie Groningen draagt voor de duur van 4 jaar (2017-2020) € 214.580 bij aan de ontwikkeling van de mbo-opleiding 'Energie en duurzaamheid'. Deze opleiding wordt door het Alfa-college ontwikkeld voor de technische installatiebranche.

Het Alfa-college werkt bij de ontwikkeling van de opleiding samen met bedrijven als Engie Energiewacht Assen en Structon Worksphere, en de Rijksuniversiteit Groningen. Deze samenwerking moet er voor zorgen dat opleiding straks beter aansluit op de toenemende vraag in het bedrijfsleven in Groningen en Drenthe naar op hogere mbo-niveaus geschoold personeel. Gedeputeerde Eelco Eikenaar over de provinciale steun voor de opleiding: "Ik draag graag bij aan een nieuwe opleiding waarmee leerlingen straks een goede kans maken op werk." Naar verwachting starten de eerste leerlingen in september met de nieuwe opleiding.

Innovatie

Vernieuwend is dat Alfa-college de opleiding samen met bedrijven ontwikkelt. Doorgaans ontwikkelt het onderwijs de opleidingen zelf. Ook nieuw is dat de digitale vaardigheden en sociale vaardigheden worden geïntegreerd in de ontwikkeling van technisch vakmanschap. De Rijksuniversiteit Groningen doet een promotieonderzoek waarin het innovatieproces wordt gevolgd en ondersteund.

Talent

Het is de bedoeling dat er straks jaarlijks 15 tot 30 talentvolle jongeren worden opgeleid op mbo 4-niveau. De opleiding wordt halverwege omgezet in een werk-leerplek met arbeidscontract bij technische installatiebedrijven in Groningen en Drenthe.

Mismatch voorkomen

Het ontwikkelen van deze opleiding is niet alleen gericht op het maken van een passend aanbod van opgeleiden voor vacatures in de branche, maar dient ook als voorbeeld voor een geheel nieuwe werkwijze voor ontwikkeling en uitvoering van beroepsopleidingen. Ondanks de vele samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven houden bedrijven urgente vacatures op mbo-niveau die niet matchen met mbo-afgestudeerden. Steeds vaker blijkt het onderwijs niet in staat de snelle ontwikkelingen in de technische sector bij te houden. Het initiatief voor de nieuwe opleiding moet de mismatch voorkomen.