Jonge Democraten lappen ramen stadshuis voor transparantere overheid

GRONINGEN - De Jonge Democraten Groningen lappen maandag tussen 12.00 en 14.00 de ramen van het stadhuis in Groningen. Zij willen hiermee aandacht vragen voor het belang van een transparante overheid.

De Jonge Democraten zijn van mening dat de overheid nog steeds te weinig gegevens uit eigen beweging openbaar maakt en dat aanvragen op grond van de huidige Wet openbaarheid bestuur (Wob) vaak onnodig worden tegengewerkt. Dit schaadt, zo menen de democraten, het vertrouwen in de democratie en is schadelijk voor de Nederlandse rechtstaat. “Een democratie waarin geen effectieve controle van journalisten mogelijk is, kan geen rechtstaat heten”, stelt afdelingsvoorzitter Johan Visser. “De overheid is er voor de burger en moet de samenleving dus ook van de benodigde gegevens voorzien op basis waarvan deze het beleid kan beoordelen.” Het initiatiefwetsvoorstel 'Wet open overheid' van de Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66), dat nu voor de Eerste Kamer ligt, maakt hierin volgens de Jonge Democraten goede stappen. “Het belangrijkste is dat we nu over de gehele linie de gesloten bestuurscultuur moet vervangen door een transparante variant”, besluit Visser.