Rechtbank: Groningers hebben recht op smartengeld

GRONINGEN - De Rechtbank Noord-Nederland in Assen heeft geoordeeld dat inwoners (huurders en huiseigenaren) van het aardbevingsgebied in Groningen, voor zover zij zijn aangetast in hun woongenot, recht hebben op smartengeld van de NAM.

Naast de materiële schade aan onroerend goed is volgens de rechter dus ook nadrukkelijk sprake van immateriële schade bij de inwoners van het bevingsgebied. Verder heeft de Staat vanaf januari 2013 onrechtmatig gehandeld door het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen te negeren.

Smartengeld

Vergoeding van de immateriële schade wordt aangeduid als smartengeld. De aanspraak op smartengeld ontstaat volgens de rechter dus al als gevolg van (onder meer) aantasting van het woongenot - zoals gederfde levensvreugde, veel schademeldingen, angst, je leven wordt beïnvloed door de aardbevingsproblematiek. Indien men naast verstoring van woongenot ook psychische klachten heeft, zoals stressklachten (PTSS) en angststoornissen, kan een hoger bedrag aan schadevergoeding worden geëist.

De Haan Advocaten & Notarissen

De Haan Advocaten & Notarissen uit Groningen was een gerechtelijke procedure opgestart voor circa 125 personen tot vergoeding van deze immateriële schade. De rechtbank heeft duidelijk geformuleerd dat de NAM verantwoordelijk is voor de immateriële schade en deze moet vergoeden. De gedupeerden moeten dit individueel claimen. Volgens advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen is de uitspraak van de rechter een belangrijke overwinning voor gedupeerden van de aardbevingen, omdat de rechter nu heeft bekrachtigd dat er ook van immateriële schade sprake is. “Er zijn heel veel mensen in Groningen die in hun woongenot zijn aangetast. Dat geldt zowel voor kopers als huurders in het gebied. Velen leven in angst en hebben slapeloze nachten als gevolg van de bevingen. Het is nu zaak dat de NAM zijn verantwoordelijkheid neemt en de gedupeerden schadeloos stelt”, stelt Huitema. De advocaat verwacht dat veel Groningers zich nu gaan melden om smartengeld te eisen. “Wij horen dat veel inwoners van het bevingsgebied deze uitspraak hebben afgewacht. Nu duidelijk is dat alle inwoners van het bevingsgebied recht hebben op smartengeld, zullen velen hun recht willen halen. Wij kunnen hun bijstaan om de hoogte van de schade vast te stellen en dit voor hen claimen.” Meer informatie: www.aardbevingen.nl