Experiment 'Bijstand op maat' in Groningen

GRONINGEN - B en W van Groningen stellen de gemeenteraad voor 1 juli te starten met het 2 jaar durende experiment 'Bijstand op maat'. Met dit experiment kiezen B en W voor meer keuzevrijheid en maatwerk voor mensen in de bijstand. Bijstandsgerechtigden mogen meer bijverdienen, krijgen intensievere begeleiding of ontheffing van de sollicitatieplicht.

Groningen telt op dit moment circa 10.000 bijstandsgerechtigden. Aan het experiment kunnen 400 bijstandsgerechtigden meedoen. Daarnaast is er een controlegroep van 100 personen. In het experiment wordt onderzocht wat het effect is van ontheffing van de arbeidsplicht, intensieve begeleiding, of meer bijverdienen. 1 groep krijgt de vrijheid om 1 van deze 3 mogelijkheden te kiezen. Om al tijdens het experiment te zien wat de effecten zijn, zullen deelnemers vloggen en worden symposia en bijeenkomsten gehouden waar de ervaringen van de deelnemers centraal staan.

Goedkeuring staatssecretaris

De gemeente Groningen heeft na ruim een jaar lobbyen in Den Haag de ruimte gekregen voor dit experiment. Voor uitvoering van 'Bijstand op maat' is nog wel de goedkeuring van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodig. Die wordt dit voorjaar verwacht.