Provinciale steun voor Paddepoel Energiek

GRONINGEN - De provincie Groningen gaat 6 Groninger energie-initiatieven verder helpen bij de financiering, publiciteit en regelgeving rondom de ruimtelijke inpassing. Volgens de provincie hebben deze initiatieven de meeste potentie om in 2019 energieneutraal te zijn. Het enige bewonersinitiatief uit de stad Groningen dat de selectie - in totaal werden 28 initiatieven gepresenteerd - doorstond, is Paddepoel Energiek.

Paddepoel Energiek ziet de toegezegde hulp als een erkenning voor de persoonlijke benadering waarmee de bewonersgroep buurtgenoten enthousiast maakt voor verduurzaming van hun woning. Het afgelopen jaar hebben 30 Paddepoelster huiseigenaren 1 of meerdere energiebesparende maatregelen laten uitvoeren. Een aantal van hen gaat voortaan zelf stroom opwekken met zonnepanelen. Bij ruim 20 bewoners worden nog maatregelen uitgevoerd of moet de beslissing nog vallen. Belangstellenden die nog geen keuze konden maken, worden binnenkort door Paddepoel Energiek benaderd met de vraag of ze willen doorstromen naar fase 2.

Energiespreekuur

Naast feestjes, informatieavonden en adviezen rondom energiebesparing organiseert Paddepoel Energiek elke week een energiespreekuur voor huurders en kopers. Bovendien worden samen met KPN, Grunneger Power en de Hanzehogeschool de opties voor wijkopslag van duurzame energie onderzocht. Daarnaast verkent Paddepoel Energiek de mogelijkheden voor 1 à 3 eigen kleine wijkwindmolens. Het energiespreekuur van Paddepoel Energiek is elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur bij WIJS in winkelcentrum Paddepoel, in het gangpad tegenover Albert Heijn.