Groningen van start als Age Friendly Cultural City en Region

GRONINGEN - Groningen is een van de 5 nieuwe steden die gaan deelnemen aan het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De stad Groningen heeft de provincie Groningen in een vroeg stadium gevraagd om het programma niet alleen in de stad maar de gehele provincie uit te voeren. Groningen is hiermee de eerste regio waarin stad en provincie hierin gezamenlijk investeren en samenwerken. Met het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie de komende jaren steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. Meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.

Een leven lang cultuur

"De gemeente en de provincie Groningen hebben in hun gloednieuwe cultuurnota’s ‘Een leven lang cultuur’ als belangrijke pijler benoemd. Voor beide overheden sluit het 2-jarige programma van het Fonds voor Cultuurparticipatie heel goed aan bij de ambitie om (nog) meer oudere inwoners te laten genieten van kunst en cultuur en om voor de verschillende groepen ouderen in onze provincie de ontwikkeling van passend cultuuraanbod te stimuleren", stellen gemeente en provincie Groningen in een persbericht. "Het innovatienetwerk Healthy Ageing en de Kunsten van de Hanzehogeschool en de afdeling amateurkunst van VRIJDAG gaan het 2-jarige programma aanjagen en zorgen dat er meer kunst- en cultuuraanbod voor en door ouderen in de provincie ontstaat en dat het onderwerp op de kaart wordt gezet. Het nieuwe ouderenfonds Pronkjewail en het festival Kunst van het ouder worden maken dit onder andere de komende jaren mogelijk. Via eenlevenlangkunst.nl kan iedereen de activiteiten volgen en meedoen.”

Verduurzamen cultuurparticipatie

Het Fonds werkt, gedurende 2 jaar, in dit programma samen met gemeente, provincie en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal.

BNG Bank Lang Leve Kunstprijs

Naast Groningen doen Doetinchem, Utrecht, Deventer en Emmen mee aan het programma. Deze vijf steden streden daarnaast met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Het stelt daarom een prijs ter waarde van 20.000 euro beschikbaar. Een deskundige jury beoordeelt welke de stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. De prijs wordt in het najaar 2018 uitgereikt.

Amsterdam

Het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ ging in 2016 van start met de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht. Amsterdam won en ontving de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uit handen van juryvoorzitter, Hedy d’Ancona.