Doorstart convenant ‘Alcohol en Jongeren’

GGD - Groningen hebben woensdag het convenant ‘Alcohol en Jongeren’ opnieuw ondertekend. District Groningen van Politie Regionale Eenheid Noord-Nederland doet dit later deze week. Zij onderschrijven hiermee het belang van een integrale aanpak van het gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar.

Een aantal organisaties in de provincie Groningen heeft de handen ineengeslagen om het alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Dit omdat jongeren onder de 18 jaar nog steeds op grote schaal alcohol blijken te drinken.

Doorstart

Eind 2016 liep het convenant - dat in 2012 werd gesloten - af. Omdat het thema onverminderd aandacht behoeft, is besloten tot een doorstart. Naast alle 23 Groninger gemeenten zijn de Politie Regionale Eenheid-Noord Nederland (district Groningen) en GGD Groningen als kernpartners betrokken bij het convenant. Daarnaast zijn diverse andere organisaties bij deze doorstart betrokken, waaronder lokale horeca-ondernemingen, handhavingsinstanties, Bureau Halt, verslavingspreventie, jongerenwerk, onderwijsinstellingen, supermarktketens en sportkantines. Deze verschillende partijen konden een pledge ondertekenen waarin zij de samenwerking onderschrijven.

Op grote schaal alcohol

Uit recent onderzoek (Jeugdgezondheidsonderzoek GGD, 2015) blijkt dat jongeren onder de 18 jaar in de provincie Groningen op grote schaal alcohol drinken: te veel, te vaak en te vroeg. Van de jongeren in de tweede klas van het voortgezet onderwijs geeft 19 % aan te drinken en van de jongeren in de vierde klas 57 %. Dit is hoger dan gemiddeld in Nederland (respectievelijk 14 % en 48 %). Ook drinken relatief veel jongeren meer dan 5 consumpties per keer (binge-drinken).

Consequentie overmatig alcoholgebruik

De consequenties van overmatig alcoholgebruik manifesteren zich voor een deel zichtbaar (bijvoorbeeld in de vorm van vernielingen en geweld) en voor een deel minder zichtbaar (bijvoorbeeld door schooluitval en arbeidsverzuim). Veruit de meeste gemeenten in de provincie Groningen rekenen het overmatig gebruik van alcohol door jongeren tot de prioriteiten van hun lokale gezondheidsbeleid. Ook speelt deze problematiek een belangrijke rol op andere beleidsterreinen zoals onderwijs- en jeugdbeleid. Veel gemeenten zijn op één of andere wijze bezig om hier interventies voor te plannen of voeren deze al uit.