B en W Groningen: vanaf 2020 betalen per hoeveelheid restafval

GRONINGEN - B en W van Groningen stellen de gemeenteraad voor in 2020 Diftar (geDIFferentieerde TARieven voor afvalstromen) in te voeren. De gemeenteraad besluit hier woensdag 29 maart over.

De gemeenteraad heeft eind 2015 het afvalbeheerplan ‘Op weg naar een afvalloze Stad’ vastgesteld. De raad stemde in met het verbeteren van beschikbare faciliteiten om afval meer gescheiden in te zamelen, maar besloot destijds nog niet tot de invoering van Diftar. B en W kregen in een amendement opdracht het plan voor Diftar verder uit te werken op de punten doelgroepenbeleid, dumping en zwerfafval en handhaving.

Hulp voor ouderen en gehandicapten

B en W stellen de raad in samenwerking met Humanitas hulp te organiseren voor groepen die minder mogelijkheden hebben zelf hun afval te scheiden of weg te brengen, zoals ouderen en gehandicapten. Verder willen B en W gratis extra faciliteiten beschikbaar stellen voor mensen die vanwege een ziekte of handicap veel meer afval produceren dan gemiddeld.

Variabel tarief restafval

Naast een vast deel dat is gebaseerd op de grootte van het huishouden, betalen inwoners met Diftar een variabel bedrag voor de hoeveelheid restafval die overblijft nadat het herbruikbare afval is gescheiden. Voor huishoudens die gebruik maken van minicontainers is dit een tarief per kilo en voor huishoudens die gebruik maken van ondergrondse containers een bedrag per keer dat restafval wordt aangeboden.

Diftarproof

De gemeente brengt de komende 2 jaar alle voorwaarden en faciliteiten op orde om Diftar te kunnen invoeren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de administratieve processen en de voorzieningen zodat iedereen dicht bij huis het afval gescheiden kan aanbieden. Ongeveer 90 tot 95 % van alle huishoudelijke aansluitingen in de stad is in de bestaande inzamelstructuur al Diftarproof. B en W stellen de raad voor om in 2019 een jaar lang proef te draaien. Huishoudens krijgen in dat jaar ook proefberekeningen thuis, zodat ze kunnen zien wat de invoering van Diftar in de praktijk betekent.

Groninger Gezinsbode