Vervolg voor pilot met nieuwe schuldhulpverlening in stad

GRONINGEN - De gemeente Groningen wil dat mensen met complexe schulden sneller uitzicht krijgen op een oplossing en daarmee op inkomen, opleiding en werk.

In een pilotproject is in 20 ingewikkelde schuldensituaties op nieuwe manieren gewerkt aan maatwerkoplossingen. De pilot, die liep van juni 2015 tot december 2016, leidde in vrijwel alle gevallen tot een positief resultaat. Behalve met maatwerkoplossingen start de gemeente met nieuwe experimenten:
  • een perspectieffonds om problematische schulden over te nemen;
  • financiële voordelen bij het goed doorlopen van een schuldtraject;
  • het betalen van schulden in natura.

Beter perspectief bieden

Wethouder Mattias Gijsbertsen van sociale zaken: "Schulden leiden vaak tot problemen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, opleiding en werk. Zeker voor jongeren betekenen schulden vaak een slechte start. We willen mensen met schulden een beter perspectief bieden. Schulden moeten zo snel mogelijk afgelost worden. In ingewikkelde situaties vraagt dat om nieuwe, creatieve manieren."

Maatwerk

De gemeente heeft in samenwerking met de Goede Gieren-coöperatie en het WIJ-team (professionele) ondersteuning georganiseerd. De begeleiding van de eurocoach bij het oplossen van de schulden zorgt ervoor dat jongeren opnieuw naar school kunnen om hun startkwalificatie te behalen. Met het jongerenkrediet worden schulden overgenomen en betaald waardoor rust ontstaat om werk of bijbaan te behouden. De Groningse Kredietbank geeft mensen ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een eigen plan. Bijvoorbeeld bij een gesprek met een verhuurder om huisuitzetting te voorkomen. In het merendeel van de gevallen zijn door maatwerk, tijd en aandacht, belemmeringen weggenomen en zijn succesvolle schuld-hulptrajecten als budget-coaching, budgetbeheer, minnelijke schuldregeling, WSNP en beschermingsbewind opgestart.

Vervolgpilot

In april van dit jaar gaan een vervolgpilot van start. Hierin worden de positieve elementen uit voorgaande pilot meegenomen. Het jongerenkrediet wordt breder ingezet, en initiatief en positieve stappen worden beloond vanuit het perspectieffonds. Daarbij wordt gebruik gemaakt van communicatiemiddelen die passen bij de doelgroep, zoals social media en WhatsApp.