B en W pleiten voor blijvend toestaan parttime ondernemen in de bijstand

GRONINGEN - B en W van Groningen stellen de gemeenteraad voor parttime ondernemen in de bijstand blijvend toe te staan. Dit omdat uit evaluatie van de pilot 'Parttime ondernemen in de bijstand' blijkt dat dit werkt.

Mensen in de bijstand hebben in Groningen sinds oktober 2015 meer ruimte om een onderneming te starten. Uit evaluatie blijkt dat 33 van de 110 mensen die in de pilotperiode aan de slag zijn gegaan, winst gemaakt hebben. 18 mensen zijn zelfs volledig onafhankelijk geworden van de bijstand. Wethouder Mattias Gijsbertsen van sociale zaken: “Parttime ondernemen in de bijstand past in de wens van Groningen om mensen in de bijstand meer ruimte te geven om zich te ontwikkelen zonder dat ze worden belemmerd door allerlei regels.” Met de pilot kregen bijstandsgerechtigden de ruimte om inkomsten te verwerven en hun talenten te benutten. Aspirant-webdesigners en -coaches maar ook fietsenreparateurs, stylistes en vertalers hebben een ondernemingsplan gemaakt en zijn aan de slag te gaan.

Besparing van 50.000 euro

Tegenover de vermindering van de uitkeringskosten stonden de extra kosten van begeleiding en trainingen. Netto heeft de gemeente 50.000 euro bespaard. Hiermee heeft de pilot zichzelf ruimschoots terugverdiend. De deelnemers hadden gemiddeld 2,9 jaar een bijstandsuitkering.