UMCG start pilot met leefstijladviezen aan patiënten

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) start woensdag 1 maart een pilot waarbij patiënten via de UMCG Leefstijlwijzer leefstijladviezen aangeboden krijgen. Deze leefstijlcheck bestaat uit een aantal vragen over bewegen, eten en roken, en geeft een gericht advies over een gezonde leefstijl. Doel van het advies is bewustwording van het belang van gezonde leefstijl en preventie van ziekte.

In de poli Revalidatiegeneeskunde/ Plastische Chirurgie is een speciale balie ingericht, waar bezoekers zich kunnen aanmelden voor een leefstijlcheck. De balie wordt bemenst door een UMCG-leefstijladviseur. Aan de hand van antwoorden op vragen over eten, bewegen en roken en gegevens als lengte en gewicht krijgt de deelnemer gericht leefstijladvies. De leefstijladviseurs kunnen hen begeleiden bij het volgen van het advies.

Gratis, anoniem en vrijblijvend

Deelname aan de UMCG Leefstijlwijzer is gratis, anoniem en geheel vrijblijvend. De uitkomsten van de UMCG Leefstijlwijzer zijn uitsluitend voor de betreffende patiënt zelf bestemd. Hij of zij krijgt leefstijladviezen mee en informatie over een gezonde leefstijl. Het UMCG wil hiermee patiënten bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl voor preventie van ziekte. Ook kan het advies er toe bijdragen dat patiënten in het dagelijks leven zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Belang van preventie

Bestuursvoorzitter Jos Aartsen benadrukte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het UMCG het grote belang van preventie: "We hebben in 2030 te maken met 7 miljoen chronisch zieken, een kwart van de bevolking die ouderenzorg nodig heeft en een verdubbeling van de zorgkosten. Ook besteden we tegen die tijd zo'n 40 % van het modaal inkomen aan zorgkosten. Dat kan zo niet doorgaan. Om de zorg ook financieel gezond te houden is er maar 1oplossing en dat is preventie en vroege opsporing van ziekte."

Healthy Ageing

De UMCG Leefstijlwijzer past bij de UMCG-focus op Healthy Ageing, oftewel gezond ouder worden. Vroegtijdige opsporing en behandeling van ziekte is het doel in zorg zodat gezondheidsverlies beperk kan blijven. Het UMCG wil de zelfredzaamheid van chronisch zieke mensen en ouderen vergroten. Leefstijlprogramma’s maken steeds vaker deel uit van onze zorg omdat behandelingen beter kunnen aanslaan en herstel spoediger kan verlopen bij fitte mensen.

Groninger Gezinsbode