Complimenten en taart voor Terra MBO

GRONINGEN - Telefonische felicitaties en taart namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor Terra MBO. Dit omdat Terra een goed resultaat heeft geboekt wat betreft het terugdringen van de voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) binnen het mbo.

Het vsv-percentage over het schooljaar 2015/ 2016 was bij Terra 3,2 % (voorlopig cijfer). Dit is een daling van 31,2 % ten opzichte van het jaar ervoor.

Criteria

Het ministerie heeft een aantal criteria opgesteld voor de aanpak van vsv'ers. Terra voldeed aan de criteria dat de uitval op de instelling met tenminste 5 % gedaald moet zijn ten opzichte van het voorgaande jaar en dat het uitvalspercentage de voorgaande 3 jaren steeds gedaald is en/ of het vsv-percentage onder het landelijk mbo-gemiddelde ligt. Minister Jet Bussemaker maakte de nieuwe resultaten over de aanpak van voortijdig schoolverlaten vorige week bekend. Het betreft de voorlopige cijfers over schooljaar 2015/ 2016. Bij Terra waren dat schooljaar 59 vsv'ers. Het jaar ervoor waren dat er 86 (definitief cijfer).

Aantal voortijdige schoolverlaters verminderen

Terra onderneemt diverse activiteiten om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen. Zo hebben de vsv-coördinatoren op de vestigingen actuele informatie beschikbaar waardoor zij tijdig kunnen bijsturen. Daarnaast is er binnen Terra een pilot uitgevoerd met jobcoaches om het aantal vsv-ers bij entree-studenten en niveau 2 omlaag te brengen en wordt veel aandacht besteedt aan loopbaanoriëntatie en begeleiding, waarbij goed wordt gekeken of de student op de juiste plek zit.

Persoonlijk bedankje

Alle mbo-vestigingen van Terra kregen een taart voor de medewerkers. Op de vestiging in Groningen bedankte het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord, waarvan Terra onderdeel is, de medewerkers persoonlijk voor hun inzet. "Een mooie stimulans om de ingezette weg te vervolgen, met als doel dat zoveel mogelijk studenten Terra met een diploma op zak verlaten", verklaarde CvB-voorzitter Astrid Berendsen bij die gelegenheid.