Taart van minister voor ROC Menso Alting

GRONINGEN - ROC Menso Alting in Groningen heeft een taart gekregen van minister Jet Bussemaker. Dit omdat de school van alle ROC's in Nederland de laagste uitval heeft. Slechts 1,3 % van de studenten haakt voortijdig af. Landelijk is dit percentage 4,6 %.

De nieuwe - sinds 1 januari - directeur Willie Renkema is uiteraard trots op de resultaten. "We hebben de professie in huis en staan als relatief klein ROC dichtbij onze studenten. We weten wat er speelt en kunnen dus ook snel bijsturen als het nodig is", weet zij.  "We zijn blij met de taart en de bijbehorende felicitaties van de minister voor docenten en coaches die dit mogelijk hebben gemaakt."

Startkwalificatie

Scholen en gemeenten werken samen om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie van school te laten gaan. Dat geldt voor zowel het voortgezet als voor het middelbaar beroepsonderwijs. Die samenwerking is nodig omdat een aantal jaren geleden landelijk meer dan 70.0000 jongeren uitvielen. Afgelopen jaar daalde de uitval op het mbo van 5 % naar 4,6 %. ROC Menso Alting houdt donderdag 16 maart een informatiemarkt voor leerlingen die overwegen een mbo-opleiding te volgen.