Werksessie raad op 1 maart over aanpak Stadhuis

Groningen -  Een werksessie van de gemeenteraad over de aanpak van het Stadhuis woensdag 1 maart op het Stadhuis. Het rijksmonument krijgt, zoals bekend, de komende jaren een opknapbeurt.

Groot onderhoud en verduurzaming staan voorop. Maar ook wat betreft inrichting zijn er noodzakelijke werkzaamheden. Zo moet de raadzaal worden aangepast in verband met uitbreiding van het aantal gemeenteraads¬leden. En ook de derde verdieping waar nu de fractiekamers zijn verdient een grondige renovatie. Op basis van verkennend onderzoek is een werkboek samengesteld waarover de raad zich zal buigen. De werksessie van de raad begint om 20 uur en is openbaar. Het doel van de werksessie is een verdere dialoog, zodat B&Wnaar verwachting in mei 2017 een gericht voorstel kunnen doen over het globale programma van eisen, het richtinggevend budget en de financiering. De gemeenteraad heeft in september 2016 aangegeven dat het Stadhuis in principe een sobere, doch doelmatige aanpak verdient. Om goed te kunnen bepalen wat al dan niet kan en eventueel extra gewenst is, heeft de Stuurgroep Revitalisering Stadhuis onder leiding van burgemeester Den Oudsten toen drie architectenbureaus gevraagd om verkennend onderzoek te doen en 11 november 2016 zijn de resultaten van het ontwerpend onderzoek van de drie architecten in het stadhuis gepresenteerd. Tegelijkertijd is ook aan Stadjers gevraagd hun mening hierover te geven. De drie architecten hebben binnen het speelveld van hun opdracht verschillende bouwstenen onderzocht die in het vervolgproces meegenomen kunnen worden. Dit heeft, naast het noodzakelijke onderhoud, verduurzaming en dergelijke, een scala aan bruikbare elementen opgeleverd. Deze zijn verzameld in een werkboek waarover de raad zich op 1 maart buigt. Meer informatie is te vinden op https://groningen.raadsinformatie.nl.