'Betaalbaar wonen voor iedereen'

Groningen - De PvdA Groningen en de Woonbond houden 23 februari een debat over goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Inloop vanaf 19.30 uur. Het debat is van 20.00 tot 22.00 uur in  Ons Pand Haddningestraat 10 Groningen

De inleiding voor de discussie wordt verzorgd door Anita Engbers , Silvo Gaastra  en Roeland van der Schaaf. En met belangstellenden van Stad en Ommeland willen de organisatoren het gesprek voeren. De organisatie heeft onderstaande stellingen om het gesprek in te gaan: - Scheefwonen is heel gewoon bij koopwoningen en ook goed voor het divers houden van huurwijken. - Het geld van de verhuurdersheffing moet worden gebruikt voor het betaalbaar houden van goed wonen. - Er moeten meer huurwoningen worden gebouwd. - Huurders moeten worden verlost van hoge energierekeningen. Binnen 10 jaar moeten alle sociale huurwoningen zijn voorzien van zonnepanelen. - Corporaties moeten worden verplicht om te investeren in de leefbaarheid van woonbuurten. Meer kunst en speelplekken in de openbare ruimte. - Wanneer iemand op een verantwoorde manier Weed kweekt op zolder mag dat nooit leiden tot huisuitzetting. Dit leidt tot rechtsongelijkheid met de eigen huisbezitters. - Zolang er een tekort is aan betaalbare huurhuizen mogen panden die langer dan een jaar leegstaan gewoon worden gekraakt. Iedereen is welkom om mee te praten en te luisteren. Na afloop is er gelegenheid om informeel door te praten