Het nationale schrijfdebuut van Stella (11 jaar) uit Groningen

Groningen - Het KLEINTJE Schoolalfabet: een boek over school en onderwijs waar 60 leerlingen, waaronder Stella uit Groningen, en 23 bekende Nederlanders aan hebben meegewerkt verschijnt 1 maart. 

Het KLEINTJE Schoolalfabet bestaat uit 26 hoofdstukken, waarin stuk voor stuk alle letters van het alfabet worden behandeld. Zo komen onderwerpen als alfabet, wereldoriëntatie en vrienden aan bod en natuurlijk ook zeer actuele items als dyslexie en pesten. Aan ieder hoofdstuk hebben meerdere jonge creatievelingen meegewerkt - door de tekst te schrijven of door een tekening te maken. Uit Groningen heeft Stella (11 jaar) diverse inspirerende bijdragen geleverd aan dit  boek. En daar blijft het niet bij wanneer het gaat over de betrokkenheid uit Groningen bij dit boek. Klas 8B van ODS De Starter heeft samen met hun juf Laura Het KLEINTJE Schoolalfabet geadopteerd als project. Op dit moment zijn zij bezig met het ontwikkelen van allerhande ludieke activiteiten om het boek in Groningen onder de aandacht te brengen. Denk aan de verspreiding van posters, de opmaak van een promotiefilmpje, een lipdub, een stopmotion, vlogs, overhandiging van een exemplaar aan een bekende persoon uit Groningen en ga nog maar even door.